Halfjaarlijkse algemene ledenvergadering

Over dit evenement

Categorie
Algemene ledenvergadering
Organisator
Bestuur 2023-2024
Datum en tijd
12 feb. 2024 18:30 - 22:00
Locatie
Van Doornveste A1.12

Beste leden,

Namens het negentiende bestuur der Equilibrium willen we je graag uitnodigen voor de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van het bestuur 2023-2024. De ALV wordt gehouden op 12 februari a.s. de inloop is vanaf 18:15 uur en om 18:30 uur zullen we van start gaan. Alleen tijdens schorsingen is het toegestaan de vergadering te betreden of te verlaten, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent.

De ALV is het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de leden en het moment om je stem te laten horen. In deze ALV worden onder andere het halfjaarverslag en het financieel halfjaarverslag van het negentiende bestuur der Equilibrium gepresenteerd. Het eerste hoofdstuk van het halfjaarverslag zal niet worden voorgelezen maar wel worden behandeld. Daarnaast zullen ook de begroting en de eindafrekening van de introductiecommissie gepresenteerd worden en de eindafrekening van de internationaliseringscommissie. Alle behandelen stukken zijn te vinden in de volgende drive map: klik hier.

Mocht je zelf stukken willen aandragen voor de ALV dan kan dit schriftelijk tot uiterlijk twee werkdagen van tevoren.

Als je verhinderd bent maar het toch belangrijk vindt om je stem uit te dragen, kan je iemand machtigen zodat deze persoon voor jou kan stemmen. Een persoon kan maximaal door één individu gemachtigd worden. Machtigingen kunnen tot een uur voor de aanvang bij de secretaris per mail aangegeven worden; secretaris@studievereniging-equilibrium.nl. Verdere vragen naar aanleiding van deze uitnodiging en afmeldingen kunnen ook per e-mail verstuurd worden naar de secretaris.

Mochten er taal- en spellingsfouten in de stukken gevonden worden, mogen deze worden opgestuurd naar secretaris@studievereniging-equilibrium.nl.  Deze zullen verder niet meegenomen worden op de ALV.   

Namens het negentiende bestuur der Equilibrium hoop ik je van harte te mogen verwelkomen op de ALV,

Met vriendelijke groet,

Lisa Zagwijn

Secretaris der Equilibrium 2023-2024