Uitschrijven

Uitschrijven

Wij vinden het spijtig dat je geen lid meer wilt zijn. Wel hopen wij dat jij hebt genoten van je tijd bij Equilibrium.

Om je uit te schrijven dient een mail naar de secretaris gestuurd te worden. In deze mail wordt de volledige naam waarmee het lid ingeschreven staat vermeld.

Wanneer een lid zich uitschrijft hangen hier enkele voorwaardes aan. Deze staan vermeld in de statuten onder artikel 5, lid 2 en luiden als volgt:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Het boekjaar loopt van 1 juli t/m 31 juni. Mocht de student zich willen uitschrijven zal zij na het betalen van de contributie van het desbetreffende boekjaar uitgeschreven worden. Na het uitschrijven zal een bevestiging van uitschrijving via de mail toegestuurd worden.

Afgestudeerd?

Ben je afgestudeerd, maar lijkt het jou nog wel leuk om contact te houden met de vereniging? Dan heeft Equilibrium ook voor jou een alumnivereniging, namelijk Statera.