Bestuur

Bestuur

Het bestuur is het aanstuursorgaan van de vereniging. Zij verplicht zich tot het behartigen van de belangen van de vereniging. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven personen, deze vervullen verschillende functies. 

- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Commissaris intern
- Commissaris extern

Om in het bestuur te komen zal eerst een sollicitatie plaats vinden. Wanneer iemand dan aangenomen wordt in het bestuur zal diegene door de ALV een van de functies binnen het bestuur aangewezen krijgen. Diegene zal dan voor een jaar deze functie vervullen. 

Aan het begin van dat jaar zal het bestuur een beleidsplan opstellen, hierin zal het beleid en de specifieke doelen van dat jaar beschreven worden. In het bestuursjaar zal het bestuur dit beleid volgen en daarbij proberen de doelen te behalen. Naast het vervullen van de taken en het realiseren van doelstellingen, is het ook belangrijk dat het bestuur een actieve en toegankelijke uitstraling heeft, zodat haar rol als aanspreekpunt voor leden zo goed mogelijk ingevuld wordt. Daarom is het van belang dat het bestuur betrokken is bij de activiteiten georganiseerd door de commissies. Naast de verantwoordelijkheid voor het besturen van de vereniging, zijn er ook enkele activiteiten waar het bestuur verantwoordelijk voor is, bijvoorbeeld de borrels. 

Het bestuur zal eens per week door middel van een bestuursvergadering elkaar op de hoogte stellen van de lopende zaken zodat zij goed met elkaar kunnen blijven samenwerken. 
Door middel van meerdere algemene ledenvergaderingen (ALV) door het jaar heen zal het bestuur de leden van de vereniging ook op de hoogte stellen van de stand van zaken. Daarnaast hebben de aanwezige of gemachtigde leden gedurende de ALV stemrecht over belangrijke beslissingen binnen de vereniging. Hier kunnen zij stemmen betreffende zaken die op de ALV gepresenteerd worden, onder andere door het bestuur.

Algemeen contact: bestuur@studievereniging-equilibrium.nl