Feestcommissie

Het organiseren van (thema)feesten binnen Equilibrium is een belangrijk onderdeel van de studievereniging. Het doel van deze commissie is om de sociale contacten binnen de vereniging te verbeteren. Dit doet de commissie door middel van het organiseren van de maandelijkse themafeesten en het gala.

Feestcommissie 2023-2024

Mees Anne Winters (2021) Voorzitter
Yvon Evelien Ottens (2022) Secretaris
Froukje Heslinga (2021) Penningmeester

Contact: fc@studievereniging-equilibrium.nl