Commissaris intern

Commissaris intern

De commissaris intern is verantwoordelijk voor de commissies binnen de vereniging. Hieronder vallen: de introductiecommissie, de internationaliseringscommissie, de EQUITIMES., de activiteitencommissie, de studiegerelateerde commissie, de feestcommissie en Equi’s Adventure. Tevens zal de commissaris intern altijd op de hoogte zijn van de commissies door contact te onderhouden met de voorzitter van de commissies. Hierbij wordt informatie verkregen over het organiseren van de activiteiten, de activiteiten zelf en de voortgang binnen de commissie. De commissies zullen de notulen van de commissievergaderingen naar de commissaris intern mail sturen. Deze notulen zal de commissaris intern lezen en waar nodig advies geven. Het is de verantwoordelijkheid van de intern om het bestuur op de hoogte te houden van de stand van zaken binnen de commissies.

Daarnaast zijn er een aantal punten waaraan gedacht kan worden als je commissaris intern wilt worden, dit zijn eigenschappen of taken waaraan je kan werken of als kwaliteiten gezien kunnenworden wanneer je intern bent:

          o   je bent een sociaal persoon,
          o   het lijkt je leuk om betrokken te zijn bij de commissies en bent er goed in je betrokken op te stellen,
          o   je vindt het leuk en het is mogelijk om (zo goed als) altijd aanwezig te zijn bij alle activiteiten,
          o   je staat open voor iedereen en je geeft mensen het gevoel dat ze bij je terecht kunnen,
          o   je bent vaak bereikbaar voor de actieve leden,
          o   je streeft ernaar om deadlines strikt na te leven of om hier beter in te worden,
          o   je kan goed aansturing geven.


Zie jij jezelf terug in een of meer van de hiervoor genoemde punten en lijkt het je interessant om je als intern volgend jaar bezig te houden met de commissies van Equilibrium? Twijfel dan niet en mail je sollicitatie naar bestuur@studievereniging-equilibrium.nl. Voor vragen, persoonlijk advies of een gesprekje kan je ook altijd naar Boran (huidige intern) mailen via intern@studievereniging-equilibrium.nl.