Bestuur 2007/2008

2008/2009

Aswin Doekhie                                                      Voorzitter
Jan Brouwer                                                         Secretaris
Denis van der Schilt                                              Penningmeester
Eric van der Wal                                                    Algemeen Lid / PR