Equi's Adventure

De Equi's Adventure commissie organiseert een introductieperiode van circa
een half collegejaar voor de eerstejaars studenten en tweedejaars instromers aan het ILST. Het doel is om studenten kennis te laten maken met Equilibrium en andere studenten
van het instituut. Aan het begin van dit halve collegejaar worden teams van studenten gevormd
die begeleid zullen worden door ouderejaars studenten. De teams kunnen punten verdienen door
mee te doen aan activiteiten en het uitvoeren van opdrachten uit de bucketlist. Aan het einde van
het halve collegejaar zal de befaamde Equi’s Adventure wisselbokaal worden overhandigd aan het
team met de meeste punten. De Equi’s Adventure commissie zal komend commissiejaar bestaan
uit de volgende leden:

Equi's Adventure 2023-2024

Merijn Steen (2022) Voorzitter
Dominique Boelen (2022) Secretaris
Kevin Lin (2022) Penningmeester
Stephen Zwerver (2019) Algemeen Lid

Contact: ea@studievereniging-equilibrium.nl