Solliciteren nieuw bestuur

Lieve bezoeker, 

Equilibrium is alweer op zoek naar leden voor in het 19e bestuur der Equilibrium! Ben jij geïnteresseerd in het doen van een bestuursjaar komend collegejaar ('23-'24) en wil je daarmee het leukste studiejaar van je leven ervaren? Lees dan in deze mail verder wat een bestuursjaar inhoudt en hoe je aan nog meer informatie kan komen.

Het bestuur is het aanstuurorgaan van de vereniging dat probeert de belangen van de vereniging te behartigen. Voordat je officieel als bestuur wordt ingehamerd op de eind-ALV stel je samen met de rest van het aspirant bestuur een document op met hierin gezamenlijke en functie gerelateerde doelen, zodat de vereniging al een beeld heeft wat jullie volgend jaar willen bereiken. Deze zal dan gepresenteerd worden op de eind-ALV. Aan het begin van het jaar stel je samen met de rest van het bestuur een beleidsplan op. Hierin worden gezamenlijke doelen en functie gerelateerde doelen opgesteld. Gedurende het bestuursjaar zal het bestuur deze doelen proberen te behalen. Naast het vervullen van hun taken en het realiseren van de doelen is het ook belangrijk dat het bestuur een toegankelijke en actieve houding heeft binnen de studievereniging. Het is hierbij belangrijk dat het bestuur betrokken is bij de activiteiten die georganiseerd worden door de commissies.

Eens per week vergadert het bestuur om op deze manier elkaar goed op de hoogte te houden van waar iedereen mee bezig en wat de huidige stand van zaken is. Dit is belangrijk zodat er goed samengewerkt kan worden. Door middel van algemene ledenvergaderingen (ALV’s) stelt het bestuur de rest van de vereniging op de hoogte van deze stand van zaken. Stemgerechtigde of gemachtigde leden kunnen gedurende deze ALV’s stemmen over belangrijke beslissingen betreffende de studievereniging.

Er zijn vijf functies binnen het bestuur van studievereniging Equilibrium.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleidsplan. Daarnaast is het belangrijk dat de voorzitter ervoor zorgt dat taken goed en op tijd worden uitgevoerd en dat het beleidsplan wordt nageleefd. Ook zit de voorzitter de wekelijkse bestuursvergaderingen en de ALV’s voor. De voorzitter bereidt deze vergaderingen voor door middel van het maken van een agenda.

De secretaris is verantwoordelijk voor alle administratieve taken van de vereniging. Hieronder vallen onder andere het maken van de notulen van de wekelijkse vergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Ook is het de taak van de secretaris om het ledenbestand bij te houden en mails te versturen namens het hele bestuur naar alle leden.

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiën van de vereniging. Zo int de penningmeester de contributie en andere gelden. Ook houdt de penningmeester digitaal een boekhouding bij waarin alle inkomende en uitgaande gelden boek gehouden worden. Ook ondersteunt de penningmeester van het bestuur alle andere penningmeesters van de studievereniging. Daarnaast zal de penningmeester het financieel beleid uitzetten in de jaarbegroting. Deze wordt op de eerste ALV gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV.

De commissaris intern is verantwoordelijk voor de commissies binnen de studievereniging. Hieronder vallen de introductiecommissie, de EQUITIMES., de internationaliseringscommissie, de studiegerelateerde commissie, de activiteitencommissie, de feestcommissie en Equi’s Adventure. Tevens zal de commissaris intern altijd op de hoogte zijn van de commissies door contact te onderhouden met de voorzitters. Via het krijgen van de notulen en het lezen hiervan stelt de commissaris intern het bestuur op de hoogte van de stand van zaken binnen de commissies.

De commissaris extern is verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van alle externe contacten van Equilibrium. De extern zal onder andere de sponsorcontracten gedurende het jaar herzien. Deze contracten worden waar nodig verbeterd en/of verlengd. Hiernaast zal de extern zich bezighouden met het vinden van nieuwe sponsoren en zich houden aan afspraken die met de huidige sponsoren gemaakt zijn. Ook zorgt de extern ervoor dat de leden van Equilibrium optimaal kunnen profiteren van wat een sponsor te bieden heeft.

Dus ben je klaar om jezelf verder te ontwikkelen, wil je meer betekenen voor de vereniging, veel sociale contacten opdoen, in een gezellig team DE leukste studievereniging van Groningen besturen èn een supertof jaar hebben? Dan is een bestuursjaar wellicht wel voor je weggelegd.

Mocht je twijfelen of je bestuur wil gaan doen, twijfel je over welke functie je het leukste lijkt of heb je andere vragen betreffende het worden van het nieuwe bestuur van studievereniging Equilibrium stel ze dan gerust door je bijvoorbeeld te mailen zodat we een gesprekje kunnen inplannen. Je kunt hiervoor mailen naar:

Voor de functie voorzitter:

voorzitter@studievereniging-equilibrium.nl

Voor de functie secretaris:

secretaris@studievereniging-equilibrium.nl

Voor de functie penningmeester:

penningmeester@studievereniging-equilibrium.nl

Voor de functie commissaris Intern:

intern@studievereniging-equilibrium.nl

Voor de functie commissaris Extern:

extern@studievereniging-equilibrium.nl

Of voor algemene vragen:

bestuur@studievereniging-equilibrium.nl


Liefs, 

Het achttiende bestuur