Penningmeester

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van de vereniging. Zo zal de penningmeester de contributie en andere gelden innen. De financiële feiten worden systematisch vastgelegd door de inkomende en uitgaande gelden boek te houden. Ook zal de penningmeester de penningmeesters van de commissies ondersteunen. De penningmeester draagt de verantwoording dit zo volledig en correct mogelijk te doen. Daarnaast zal de penningmeester het financieel beleid uitzetten in de jaarbegroting. Deze wordt op de eerste ALV gepresenteerd en onder goedkeuring van de leden aangesteld als definitieve jaarbegroting. Ongeveer halverwege het bestuursjaar zal het voorlopige financieel jaarverslag worden voorgelegd aan de leden. Hierin zijn de inkomsten en uitgaven tot dusver in verwerkt om zo een beeld te geven van de financiële stand van zaken van de vereniging. Tijdens deze ALV kan er om toelichting gevraagd worden en kunnen er opmerkingen worden gemaakt. Op de eind ALV zal het definitieve jaarverslag voorgelegd worden. Hierbij zal gekeken worden of alle financiële feiten kloppen en of de begroting is nageleefd.

Daarnaast zijn er een aantal punten waaraan gedacht kan worden als je penningmeester wilt worden, dit zijn eigenschappen of taken waaraan je kan werken of als kwaliteiten gezien kunnen worden wanneer je penningmeester bent:

           o   je kan goed op details letten,
           o   je kan of wilt leren om zorgvuldig en volledig te werk te gaan,
           o   je bent punctueel of wilt meer punctueel worden,
           o   je hebt een probleemoplossend vermogen of wilt dit verbeteren,
           o   je kan strikt zijn voor jezelf en anderen,
           o   je bent kritisch of wil kritischer leren zijn, ook naar jezelf.


Zie jij jezelf terug in een of meer van de hiervoor genoemde punten en lijkt het je interessant om als penningmeester volgend jaar alle gelden binnen Equilibrium te beheren? Twijfel dan niet en mail je sollicitatie naar bestuur@studievereniging-equilibrium.nl. Voor vragen, persoonlijk advies of een gesprekje kan je ook altijd naar Bas (huidige penningmeester) mailen via penningmeester@studievereniging-equilibrium.nl.