Internationaliseringscommissie

De internationaliseringcommissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor het organiseren van buitenlandse reizen en excursies in samenwerking met het ILST. Daarnaast organiseren zij ook drie internationale dagen voor uitwisselingsstudenten van ILST. Het doel van de internationaliseringcommissie is studenten de mogelijkheid geven zich internationaal te orienteren.

Internationaliseringscommissie 2023-2024

Delinyah Koning (2019) Voorzitter
Tess Hofman (2020) Secretaris
Erwin Frans Willem Snakenborg (2018) Penningmeester
Rosalie Naber (2021) Algemeen Lid
Jan-Coen Herrema (2021) Algemeen Lid

Contact: ic@studievereniging-equilibrium.nl