AC: Walibi

Over dit evenement

Categorie
Sociaal
Organisator
Activiteitencommissie 2023-2024
Datum en tijd
26 jun. 2024 08:00 - 17:00
Locatie
Walibi Holland, Spijkweg 30, 8256 RJ, Biddinghuizen

AC: Walibi

Hé Achtbaan Avonturiers!

Hier zijn we weer met het jaarlijkse uitje naar Walibi Holland! Ben je klaar om je innerlijke adrenalinejunkie los te laten en de kronkels, bochten en loopings van het meest epische attractiepark aan deze kant van de evenaar te overwinnen? Nou, maak je veiligheidsgordel maar vast (letterlijk), want we hebben een dag vol prettige chaos speciaal voor jou gepland! Ook als je liever met beide benen op de vloer blijft staan (we oordelen niet), heeft Walibi Holland je veel leuks te bieden!

Elk jaar weer is deze activiteit in no-time uitverkocht, dus bestel snel je ticket via de site van Equilibrium en lees daarna pas verder voordat anderen je voor zijn! 

Op woensdag 26 juni zal de AC met iedere gelukkige tickethouder in de vroegste morgen vertrekken naar Biddinghuizen. Je mag met ons meereizen met het openbaar vervoer, maar je bent ook helemaal vrij om op eigen gelegenheid naar Walibi te komen. Wel zouden we graag van je horen of je met ons meereist of niet zodat we onnodig op mensen blijven wachten. 

Bij de aanmelding vragen we je om je telefoonnummer achter te laten, dit doen wij alleen zodat wij een groepsapp aan kunnen maken voor de dag zelf waarin alle belangrijke informatie betreffende de reis en randzaken gedeeld kan worden! In de groepsapp krijgen jullie ook te horen welke traject wij nemen met OV. We verachten je in ieder geval uiterlijk om 8:00 uur bij het Peerd van Ome Loeks op het hoofdstation te Groningen. Mocht je op eigen vervoer willen reizen, helemaal goed! Zorg er in dat geval wel voor dat je uiterlijk 11:00 uur bij de ingang van Walibi Holland staat! Iedereen die met OV komt zal om 10:48 uur bij Walibi aankomen, hier delen we de tickets uit en om 11:15 uur gaan we het park in. Zorg er dus voor dat je op tijd bent!

 

In het kort:

Waar: Walibi Holland, Spijkweg 30, 8256 RJ, Biddinghuizen

Wat: #HARDGAAN in Walibi

Wanneer: Woensdag 26 juni 2024

Tijd: 

OV: 8:00 uur uiterlijk aanwezig bij het peerd van Ome Loeks op het hoofdstation

Eigen vervoer: 11:00 uur uiterlijk bij de ingang van Walibi Holland

Kosten: €14,50 voor leden & €20,50 voor niet-leden

Aanmelden kan maximaal tot en met maandag 3 juni 2024.

Overige info: Er is maximaal plek voor 35 personen en vergeet niet je telefoonnummer achter te laten bij de aanmelding! 

Hebben jullie er net zoveel zin in als wij? Meld je snel aan voor een dag #HARDGAAN!

Veel liefs van de AC

--- --- --- 

Hey Rollercoaster Adventurers!

Here we are again with the annual trip to Walibi Holland! Are you ready to unleash your inner adrenaline junkie and conquer the twists, turns, and loop-de-loops of the most epic theme park on this side of the equator? Well, buckle up (literally), because we've got a day of delightful chaos planned, just for you! Even if you prefer to keep both feet on the ground (we don't judge), Walibi Holland has plenty of fun in store for you!

Every year, this activity sells out in no time, so quickly grab your ticket via the Equilibrium website and then continue reading before others beat you to it!

On Wednesday, June 26, the AC will depart with every lucky ticket holder in the early morning for Biddinghuizen. You can travel with us by public transport, but you're also completely free to make your own way to Walibi. However, we would like to hear from you whether you'll be traveling with us or not, so we don't unnecessarily wait for people.

During registration, we'll ask you to leave your phone number, this is just so we can create a group chat for the day itself where all important information regarding the trip and other matters can be shared! In the group chat, you'll also find out which route we're taking with public transport. In any case, we expect you to be at Peerd van Ome Loeks at the main station in Groningen by 8:00 AM at the latest. If you want to travel by your own means, that's great! In that case, please make sure you're at the entrance of Walibi Holland by 11:00 AM at the latest! Everyone coming by public transport will arrive at Walibi at 10:48 AM, where we'll distribute the tickets and enter the park at 11:15 AM. So, make sure you're on time!

In short:

Where: Walibi Holland, Spijkweg 30, 8256 RJ, Biddinghuizen

What: #GOHARD in Walibi

When: Wednesday, June 26, 2024

Time:

Public Transport: 8:00 AM at Peerd van Ome Loeks at the main station

Own Transport: 11:00 AM at the entrance of Walibi Holland

Cost: €14.50 for members & €20.50 for non-members

Registration deadline: Monday, June 3, 2024

Other info: There is a maximum capacity for 35 people, and don't forget to leave your phone number when registering!

Are you as excited as we are? Sign up quickly for a fun day at Walibi Holland!

Lots of love from the AC