AC: Paintball

Over dit evenement

Categorie
Sociaal
Organisator
Activiteitencommissie 2022-2023
Datum en tijd
5 apr. 2023 19:45 - 21:00

Did you put on some make-up or did you lose at paintball?

Ja ja, jullie lezen het goed! Een nooit eerder vertoonde activiteit van de activiteitencommissie, PAINTBALLEN MET EQUI! 🔫 🔫

Heb jij het gevoel dat dit schooljaar eeuwig duurt, wil jij je frustraties kwijt door mensen af te schieten of wil je gewoon heel graag mensen versieren met verf? Dan is dit de perfecte activiteit voor jou want dit is goedkoper dan therapie! 😉

Op 5 april 2023 zal deze activiteit gaan plaatsvinden bij Outdoor International op de Ulgursmaweg 22, 9731 BT te Groningen om 20:00 uur en de minimale leeftijd is 18 jaar! We verwachten jullie om 19:45 uur uiterlijk, dan krijgen we de uitleg en kunnen we om 20:00 uur starten.

Jullie starten allemaal met 200 paintballs per persoon, in principe is dit genoeg om 2 uur lang mee te spelen, echter hangt dit natuurlijk helemaal van je eigen gedrag af! Daarom is er op elk moment tijdens het spel een mogelijkheid om (op eigen kosten) extra paintballs bij te kopen.

Krijg jij nu al een adrenaline-rush van het idee? Meld je dan snel aan voor maar €15,- per lid en €28,- per niet-lid! Let op: er zijn maar 30 plekken en je kunt je aanmelden tot en met 2 april 2023! Vergeet niet je ID kaart mee te nemen, want deze wordt gecontroleerd! Bij de prijs in zit: koffie of thee bij ontvangst (gratis, altijd leuk), 200 kogels per persoon en een ongevallenverzekering per persoon.

In het kort:

Wat:                                  Paintballen met Equi

Wanneer:                          Woensdag 5 april 2023

Tijd:                                   19:45 uur aanwezig, 20:00 uur starten

Kosten:                              €15,- leden & €28,- niet-leden

Aanmelden tot:                  Zondag 2 april 2023

Overige info:                    Maximaal 30 personen en 18+, legitimatie wordt gecontroleerd

Bij de laatste activiteiten is het ons opgevallen dat er deelnemers niet aanwezig waren, maar dit niet aangegeven hebben. Mocht je nou verhinderd zijn en niet kunnen/willen komen, laat dit dan even weten aan iemand van de AC via Whatsapp of via ac@studievereniging-equilibrium.nl. Zo hoeven wij niet langer te wachten en kunnen wij op tijd beginnen! Dankjewel!

We hopen jullie te zien op deze te gekke activiteit! Tot dan!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Did you put on some makeup or did you lose at paintball?

 

Yes yes, you read that right! A never before seen activity from the Activity committee,

PAINTBALLING WITH EQUI!🔫🔫

 

Do you feel like this school year has been a drag that will seemingly last forever, do you

want to get rid of your frustrations by shooting people or do you just really want to decorate

people with paint? Then this is the perfect activity for you because it is cheaper than therapy!

😉

 

This activity will take place on April 5, 2023 at Outdoor International at Ulgursmaweg 22,

9731 BT in Groningen at 20:00h. The minimum age is 18 years, so please bring ID!

Because the actual game will be starting at 20:00h, we actually recommend everyone to

show up, at the latest by 19:45h, so that once we’ve had the rules explained we can get

started on time!

 

Everyone starts with 200 paintballs per person, in principle this is enough to play with for 2

hours, but this of course depends entirely on your own behaviour! Therefore, at any time

during the game there is an opportunity to buy extra paintballs (at your own expense).

 

Are you already getting an adrenaline rush from the idea? Register quickly for only €15 per member and €28 per non-member!

Please note: there are only 30 places and you can register until April 2, 2023! Don't forget to

bring your ID card, because it will be checked! The price includes: coffee or tea upon arrival

(free, always nice), 200 bullets per person and accident insurance per person.

In brief:

What:                                Paintball with Equi

When:                               Wednesday, April 5, 2023

Time:                                Arrive at 7.45PM, start at 8PM

Costs:                               €15,- members & €28,- non-members

Register until:                   Sunday, April 2, 2023

Other info:                        Maximum 30 people and 18+, ID will be checked

 

During the last couple of activities, we noticed that a few participants were not present, but

did not indicate this beforehand. If you are unavailable and are unable/unwilling to come,

please let someone from the AC know via Whatsapp or via

ac@studievereniging-equilibrium.nl. This way we will still be able to start on time! Thank you!