Blog

Commissie rondje deel 2

  • Vereniging
  • 3 minuten (693 woorden)

(English down below)

Lieve lezers,

Om jullie te helpen om onze vereniging een beetje beter te leren kennen willen de commissies zich graag even voorstellen. In totaal telt onze vereniging zeven commissies en één ploeg we zijn nu aangekomen bij de feestcommissie en de promotieploeg! Veel leesplezier!

 

Feestcommissie
Hoi allemaal,

Ik ben hier om jullie voor te stellen aan de feestcommissie van dit jaar! We hebben Mees als voorzitter, Froukje als penningmeester en Yvon als secretaris. We hebben veel zin om dit jaar leuke en gezellige feesten te organiseren!

De feesten vinden eens per maand plaats. Dit doen we (bijna) altijd in onze stamkroeg, de Brouwerij. Hiervoor kiezen we elke keer een leuk thema, waarbij een prijs wordt uitgereikt aan de best verklede feestganger. Dit is de Equi wisselbokaal, die vorig jaar door de FC is geïntroduceerd. Wij zorgen elk feest ook voor de versiering en gratis drankjes. De eerste twee feesten zitten er al op en waren een groot succes! Op het eerste feest (21 september) was het thema Ik hou van Holland, net zoals het feest op introkamp. De tweede avond (10 oktober) stond in het teken van Oktoberfest. Iedereen was super verkleed!

Yvon houdt zich ook bezig met het organiseren van het jaarlijkse gala. Dit wordt dit jaar georganiseerd door een aparte commissie.

Het feest voor november staat alweer gepland! Wij zijn er klaar voor! We hopen jullie bij (hopelijk!) elk feest te zien!

Tot snel!

Groetjes van de feestcommissie,

Mees, Froukje en Yvon

 

Promotieploeg
Hey blog lezers,

Namens de promoploeg wil ik jullie graag een idee geven van wie wij zijn en wat we doen. Onze ploeg bestaat uit een zootje afgestudeerde mensen en een oud-bestuurslid, wij zijn: Boran, Chantalle en ik (Jelmer). Onze functie binnen Equi? Wij maken de promotie posters en flyers voor alle feestjes, activiteiten en andere gekkigheid. Deze kunnen jullie zien op Facebook en Instagram. We krijgen aanvragen van alle commissies en het bestuur. Daardoor weten wij als een van de eerste wat voor nieuwe festiviteiten er op de planning staan en de bijbehorende thema’s. 

Groetjes van de promoploeg!

--- --- -- 

Dear readers,

To help you get to know our association a bit better, the committees would like to introduce themselves. In total, our association has seven committees and one team, and we have now arrived at the party committee and the promotion team! Enjoy reading!

Party Committee
Hi everyone,

I am here to introduce you to the party committee of this year! We have Mees as chairperson, Froukje as treasurer and Yvon as secretary. We’re looking forward to organizing fun parties this year!

The parties take place once a month. This usually takes place at our favourite pub, de Brouwerij! We choose a fun theme for every party and a prize will be given to the best dressed partygoer. This is the Equi challenge cup, which was introduced by the FC last year. We also arrange the decorations and free drinks every time. The first two parties have taken place already and were a great success! The theme of the first party (21 September) was ‘Ik hou van Holland’, just like the party of the introduction camp. The second party (10 October) was all about Oktoberfest. Everyone had great outfits!

Yvon is also busy organising the annual gala. This will be done by a separate committee this year.

The party for November is already planned! We’re ready! We hope to see you at every party!

See you!

Greetings from the party committee,

Mees, Froukje and Yvon

 

Promotion Team
Hey blog readers,

On behalf of the promotion team, I'd like to give you an idea of who we are and what we do. Our team consists of a bunch of graduated individuals and a former board member: Boran, Chantalle, and me (Jelmer). Our role within Equi? We create promotional posters and flyers for all parties, activities, and other fun events. You can see these on Facebook and Instagram. We receive requests from all committees and the board. As a result, we are among the first to know about new festivities on the schedule and their corresponding themes.

Greetings from the promotion team!


Equi's agenda! (kwartaal 4)
03apr

Equi's agenda! (kwartaal 4)

Lieve lieve lezers, Bij deze heb ik voor jullie alvast de planning van onze geweldige activiteiten, borrels en dergelijke die wij zullen...

01nov

Commissierondje (deel 1)

(English down below) Lieve lezers, Om jullie te helpen om onze vereniging een beetje beter te leren kennen willen de commissies zich...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen