Blog

De reis naar Boedapest

  • Vereniging
  • 6 minuten (1215 woorden)

Lieve lezers,

Het is alweer een maand geleden dat wij met de internationaliseringscommissie naar het prachtige Boedapest zijn gegaan. Op Koningsdag vertrokken wij met de groep vanaf Groningen met als eerste tussenstop Utrecht. Hier hebben we een heerlijk avond gegeten om vervolgens in de nachttrein te stappen naar Wenen. We lagen als sardines in de treincoupé waardoor we nauwelijks hebben kunnen slapen.

Na deze vreselijke treinreis waren we aangekomen in Wenen, hier zijn we enkele uren geweest dus hebben nog een klein deel van Wenen gezien en natuurlijk hier ook wat Equi Stickertjes lopen plakken. De reis vervolgde met de Flixbus richting Boedapest, waar we onderweg entertainment kregen van een man die op de snelweg uit zijn auto stapte om vervolgens maar een stuk te gaan lopen rennen. Eenmaal aangekomen in Boedapest waren we al snel in het hostel. We hebben heerlijk lopen eten de eerste avond, zo viel de tomatensoep goed in de smaak.

Op de tweede dag in Boedapest hebben we de treasure hunt gedaan, dit was een superleuke tocht door de stad waarbij we veel monumenten hebben gezien van Boedapest zoals de Cave Church en het Parlementsgebouw. Deze treasure hunt is uiteindelijk gewonnen door de groep van Tess, die shotglaasjes kregen als trofee. Na de treasure hunt was er nog genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen. Zo zijn groepen lekker biertjes gaan drinken bij het cafe op de hoek vlakbij het hostel. En zijn groepen naar de overige locaties van de treasure hunt gegaan.

Op dag drie zijn we naar de universiteit gegaan, hier hebben we gezien dat de labzalen in Nederland er heel anders uitzien dan in Boedapest. De labzalen lijken namelijk op kleine keukentjes. Ook hebben we hier een 125 jaar oude labzaal mogen zien, die nog steeds gebruikt wordt voor de eerstejaars studenten aan de universiteit. De avond hebben we afgesloten door met elkaar te gaan eten bij Jamie Olivers. 

Op dag vier gingen we een supertoffe hike doen door een bos naast de stad, hier hebben we veel dieren gezien zoals rupsen en kevers maar ook een hazelworm!! Na deze tocht mochten we zeker beloond worden met een biertje (of 2). Na deze hike zijn veel mensen van de groep naar het festival gegaan die op dat moment in de stad was wegens Liberty day. Deze avond sloten we alleen onverwachts gezamenlijk af, we kwamen elkaar allemaal tegen in Down the Rabbithole. Dit is een cocktailbar die een Alice in Wonderland thema had, met cocktails voor maar 5 euro. Deze bar zou om 10 uur sluiten, maar voor ons bleven ze nog open en moesten we verhuizen naar de kelder waardoor we een eigen privé bar hadden.

Op dag vier waren veel mensen heel brak, gelukkig was dit de vrije dag en konden mensen lekker uitslapen. Wel was er een optie om naar een lezing te gaan van onze eigen docent Ties! Op deze vrije middag is bijna de gehele groep naar het badhuis vertrokken waar Boedapest bekend om staat.

Op dag vijf zijn we naar de botanische tuin in Boedapest gegaan, hier waren super mooie planten en was er een oudere vrouw die onze groep achtervolgde, waarna er weer een vrije middag was. Waarbij de meesten een leuke bar in de stad op zochten om zo lekker nog van de Hongaarse Drehers te genieten. Zo sloten we ook deze avond af bij een steakhouse waar de prijzen werden uitgereikt en de reis met een proost werd afgesloten.

Op de laatste dag moesten we namelijk alweer terug naar huis waarbij we weer via Wenen hadden gereisd en nogmaals de nachttrein hebben moeten nemen.

Dit was een korte samenvatting van onze reis, het was namelijk een onbeschrijfelijk mooie stad waar we als groep veel hebben beleefd.

Groetjes,

Vera ten Hoeve

--- --- --- 

Dear Readers,

It has already been a month since we, with the internationalization committee, went to the beautiful Budapest. On King's Day, we departed with the group from Groningen, with our first stop in Utrecht. Here, we enjoyed a delicious dinner before boarding the night train to Vienna. We were packed like sardines in the train compartment, which made it hard to get any sleep.

After this dreadful train journey, we arrived in Vienna, where we spent a few hours and got to see a small part of the city. Naturally, we also stuck some Equi stickers around. The journey continued with the Flixbus towards Budapest, where we were entertained by a man who got out of his car on the highway to run for a bit. Once we arrived in Budapest, we quickly settled into the hostel. We had a delightful meal on the first evening, with the tomato soup being particularly well received.

On the second day in Budapest, we did the treasure hunt, which was a super fun tour through the city. We saw many of Budapest's monuments, such as the Cave Church and the Parliament Building. The treasure hunt was ultimately won by Tess's group, who received shot glasses as trophies. After the treasure hunt, there was plenty of free time to explore the city on our own. Some groups enjoyed beers at the corner cafe near the hostel, while others visited the remaining locations from the treasure hunt.

On the third day, we visited the university, where we saw that the lab rooms in the Netherlands look very different from those in Budapest. The lab rooms there resemble small kitchens. We also got to see a 125-year-old lab room, which is still used for first-year students at the university. We ended the evening with dinner at Jamie Oliver's restaurant.

On the fourth day, we did a super cool hike through a forest next to the city. We saw many animals, such as caterpillars and beetles, and even a slowworm! After this hike, we definitely deserved a beer (or two). Many of the group then went to the festival that was happening in the city for Liberty Day. That evening, we unexpectedly ended up together at Down the Rabbithole, a cocktail bar with an Alice in Wonderland theme, where cocktails were only 5 euros. This bar was supposed to close at 10 PM, but they stayed open for us and we moved to the basement, giving us a private bar.

On the fifth day, many people were very hungover, but luckily it was a free day, so everyone could sleep in. There was an option to attend a lecture by our own teacher, Ties! In the free afternoon, almost the entire group went to the bathhouse, which Budapest is famous for.

On the fifth day, we visited the botanical garden in Budapest, which had incredibly beautiful plants. An older woman followed our group around, and then we had another free afternoon. Most of us found a nice bar in the city to enjoy more Hungarian Drehers. We ended this evening at a steakhouse where the prizes were awarded and we concluded the trip with a toast.

On the last day, we had to head back home, traveling again via Vienna and taking the night train once more.

This was a short summary of our trip, as it was an indescribably beautiful city where we experienced a lot as a group.

Best regards,

Vera ten Hoeve


 


29mei

Equi's Lustrum

Hey schatjes, Jullie hadden het niet gedacht, maar deze Equi-coryfee is gewoon weer een keer terug om een blog te schrijven voor deze...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen