Blog

Equi's Lustrum

  • Vereniging
  • 2 minuten (474 woorden)

Hey schatjes,

Jullie hadden het niet gedacht, maar deze Equi-coryfee is gewoon weer een keer terug om een blog te schrijven voor deze mooie vereniging. Jullie gebruikelijke correspondent, Lisa, dacht dat ik iets over een bierproeverij ofzo ging schrijven, maar ik moet haar gaan teleurstellen.

Ik ben hier namelijk aanwezig om aan te kondigen dat komend verenigingsjaar niet zomaar een jaar gaat zijn, maar een heus lustrumjaar! Ik word namelijk 25, ik bedoel: Equi gaat namelijk haar twintigste verenigingsjaar in! 

Traditiegetrouw geeft de vereniging elke vijf jaar een geweldig leuke lustrumweek met de (te) gekste activiteiten en borrels. Dit keer is het aan vijf toppers en ikzelf de eer om deze geweldige lustrumweek (plus het één en ander eromheen) te organiseren. Ik hoop dan ook jullie allemaal weer te zien komend verenigingsjaar!

Ik schrijf dit overigens op persoonlijke titel, dus hopelijk wordt mijn commissievoorzitter niet boos op mij. 

Dat gezegd hebbende. Nog succes lieve iedereen met de laatste loodjes dit collegejaar. Uit ervaring weet ik dat de motivatie achteruit holt, terwijl de drang om kleintje Noorderplantsoen te gaan alleen maar toeneemt, maar ik geloof ik jullie allemaal. 

Ohja, voor Lisa. Hier toch de beloofde bierproeverij: 

Biertje 1: gwoon goed

Biertje 2: mwoah

Biertje 3: hdp

Biertje 4: 9,5% vó

Ik wil geen reclame maken voor biermerken #integriteit dus je mag zelf invullen welk biertje welk nummer is.

Challas,

Kees

-- -- --

Hey darlings,

You wouldn't have guessed it, but this Equi-celebrity is back again to write a blog for this beautiful association. Your usual correspondent, Lisa, thought I was going to write something about a beer tasting or something, but I'm going to disappoint her.

I'm here to announce that the coming association year won't just be any year, but a real lustrum year! I'm turning 25, I mean: Equi is entering its twentieth association year!

Traditionally, the association throws an amazing lustrum week every five years with the most (too) crazy activities and drinks. This time, it's up to five top members and myself to organize this fantastic lustrum week (plus a few other things around it). I hope to see you all again in the coming association year!

By the way, I'm writing this in a personal capacity, so hopefully my committee chair won't get mad at me.

That said, good luck everyone with the final hurdles this academic year. From experience, I know that motivation tends to plummet, while the urge to hang out at Noorderplantsoen only increases, but I believe in all of you.

Oh, and for Lisa, here's the promised beer tasting:

Beer 1: just good

Beer 2: meh

Beer 3: hdp

Beer 4: 9.5% vó

I don't want to advertise beer brands #integrity so you can fill in which beer matches which number yourself.

Challas,

Kees


12jun

De reis naar Boedapest

Lieve lezers, Het is alweer een maand geleden dat wij met de internationaliseringscommissie naar het prachtige Boedapest zijn gegaan. Op...

15mei

7 Studietips voor de tentamenweek

Lieve lezers, Over een maandje ongeveer hebben we allemaal weer tentamens en om je hier een beetje op te kunnen voorbereiden hebben we...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen