Blog

Introductiekamp 2023-2024

  • Vereniging
  • 3 minuten (554 woorden)

Hallo boeren, burgers en buitenlui. Of gewoon de lieve mensen die dit lezen,

De eerste weken van het nieuwe collegejaar zijn voor heel veel mensen waarschijnlijk keihard werken en ploeteren. Voor mij idem dito, ik ben nu al toe aan vakantie. Maar ergens is het toch ook wel een rustmoment. Want tijdens de start van het schooljaar was natuurlijk ook het introductiekamp! En wat voor één. Ondanks dat het achter de schermen keihard werken was kan er wel teruggeblikt worden op een fantastische paar dagen. Door de brandende zon werd er de eerste dag rustiger aan gedaan dan de tweede en was het vooral een beetje acclimatiseren, goed insmeren en zorgen dat je geen zonnesteek krijgt. Ondanks dat was er genoeg ruimte voor spelletjes, activiteiten en vooral gezelligheid. Dit hebben we mooi doorgezet naar de tweede dag, waar het kamp mooi afgesloten werd met een bbq en een leuk themafeest. Heel Equi en haar commissies hebben hun gezichten laten zien. En ohja, die bejaarden van Statera ook (😉). Met veel blije gezichten bij de eerstejaars en weinig slaap bij de begeleiders keerde iedereen vrijdag rustig huiswaarts.

Het enige wat mij nog rest te zeggen is dat het heel fijn, leuk en gezellig was om zoveel nieuwe gezichten te zien! Extra hulde aan alle mensen die hebben geholpen met het opzetten, afbreken en begeleiden van, en klieren tijdens het kamp. Zonder jullie was het nooit zo top geweest! 

Oké nu heb ik mijn betoog gehouden, ik ga voetbal kijken. Naar m’n favoriete club wel te verstaan. Dat rustmoment waar ik het aan het begin over had is nu voorbij.

Tabee!

Groetjes,

Martijn (aka Tinus)

---

Hello farmers, citizens, and countryfolk. Or just the lovely people reading this,

The first weeks of the new academic year are probably a period of hard work and toil for many people, myself included. I'm already in need of a vacation. But somewhere in there, it's also a moment of calm. Because, of course, the start of the school year also included the introduction camp! And what a camp it was. Despite the behind-the-scenes hard work, we can look back on a fantastic couple of days. Due to the blazing sun, the first day was a bit more relaxed than the second, mostly focused on acclimatizing, applying sunscreen, and making sure you don't get a sunstroke. Despite that, there was plenty of room for games, activities, and above all, fun. We carried this vibe into the second day, where the camp ended beautifully with a barbecue and a fun themed party. Equi and its committees all made their appearances. Oh, and those old folks from Statera as well (😉). With lots of happy faces among the first-years and little sleep for the supervisors, everyone returned home calmly on Friday.

The only thing left for me to say is that it was really nice, fun, and enjoyable to see so many new faces! Extra applause to all the people who helped set up, dismantle, guide, and cause mischief during the camp. Without you, it would never have been such a success!

Okay, I've made my speech, I'm going to watch soccer. To be precise, my favorite club. That moment of rest I mentioned at the beginning is now over.

Goodbye!

Best regards,

Martijn (aka Tinus)


Kennis maken met het negentiende bestuur!
04okt

Kennis maken met het negentiende bestuur!

(English down below!) Hey lieve lieve lezers, Zoals sommigen van jullie misschien al weten heeft er binnen Equilibrium een...

Equi's agenda! (kwartaal 1)
15sep

Equi's agenda! (kwartaal 1)

Lieve lieve lezers, Bij deze heb ik voor jullie alvast de planning van onze geweldige activiteiten, borrels en dergelijke die wij zullen...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen