Blog

Kennis maken met het negentiende bestuur!

  • Vereniging
  • 12 minuten (2366 woorden)

(English down below!)

Hey lieve lieve lezers,

Zoals sommigen van jullie misschien al weten heeft er binnen Equilibrium een bestuurswisseling plaatsgevonden. Dit betekent dat het bestuur voor het komende jaar bestaat uit: Marieke Coolman, Lisa Zagwijn, Bas Postema, Vera ten Hoeve en Leroy Dutrieux. Wij hopen dat jullie ons straks iets beter kennen en jullie net zoveel zin hebben in het komende jaar als dat wij dat hebben!

 

Voorzitter: Marieke Coolman.

Ik ben Marieke Coolman en ik ben 21 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in de polder van Uithuizen. Zelf woon ik nu al 2,5 jaar in de stad in een leuk meidenhuis in de korrewijk. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de opleiding biomedische research. Ik hou echt van mijn opleiding en heb er veel passie voor. Binnen Equilibrium heb ik de eer om voorzitter te zijn. Dit betekent dat ik eindverantwoordelijke ben van de vereniging dit jaar. Ik ben deze uitdaging aan gegaan omdat het mij een mooie kans lijkt om veel te leren. In een bestuursjaar leer je goed te communiceren, goed te plannen en te helpen activiteiten te organiseren, verder leer je ook met de verantwoording om te gaan die met het bestuur mee komt. Afgelopen jaar ben ik sport en spel geweest in de introductiecommissie. Van deze commissie heb ik al veel mogen leren en veel leuke momenten mogen meemaken. Ik kijk erg uit naar de vele leuke momenten en activiteiten die gaan komen dit jaar. Hopelijk zie ik jou bij eentje!

Groetjes,

Marieke

 

Secretaris: Lisa Zagwijn.

Hoi hoi, ik ben Lisa Zagwijn en ik ben 21 jaar oud. Ik kom uit Emmeloord (dit is een stad/gat in de Noordoostpolder). Ik zit nu in mijn tweede jaar van de medische diagnostiek aan de Hanze Hogeschool Groningen. Zelf ben ik een erg sociaal persoon en houd ik er heel erg van om met mensen leuke dingen zoals activititen en borrels te doen. Dit is ook de reden dat ik er vorig jaar voor heb gekozen om actief lied te worden bij Equilibrium, hier heb ik een jaartje gedraaid in de Activiteitencommissie als secretaris. Dit beviel mij zo goed dat ik ervoor heb gekozen om dit jaar bestuur te gaan doen, binnen dit bestuur mag ik de mooie functie van secretaris vervullen (SECCIE HOOG), deze functie is mij echt op het lijf geschreven aangezien ik heel erg snel kan typen en het ook heel erg leuk vind om mij bezig te houden met sociale media, foto's en dergelijke. Verder vind ik het erg leuk om te lezen (het liefst engelstalige romans), serie en films te kijken en muziek te luisteren. Ik vind het dan ook erg leuk om naar concerten te gaan en keihard mee te schreeuwen, zo werd ik laatst ook al een "stereotypische fangirl" genoemd. Al met al ben ik altijd wel bij voor een praatje en hoop ik jullie graag te zien bij de activiteiten en borrels!

xoxo

Lisa Zagwijn

 

Penningmeester: Bas Postema.

Hey, ik ben Bas. Ik zit momenteel in het derde jaar van de studie chemie aan de Hanze Hogeschool, chemie vind ik erg interessant, alhoewel dit vrij lastig kan zijn. Vooral analytische chemie
interesseert mij, syntheses daarentegen iets minder. Buiten school heb ik ook veel interesses. Één van die interesses is het verzamelen van Nintendo switch games, veel van deze spellen heb ik al uitgespeeld, spreek mij zeker een keertje aan om samen in ons kantoor een game te doen. Naast gamen voetbal ik ook, alhoewel dit wel echt de ‘kelderklasse’ is vermaak ik mij enorm, vooral bij de derde helft. De laatste tijd reis ik ook meer, ik wil komende jaren meer van de wereld gaan zien. Kopenhagen gaat aankomende herfst vakantie erg gezellig worden. Iets minder een hobby, maar wel een leuke bezigheid is bestuur zijn bij Equilibrium waardoor je veel mee gaat op activiteiten, uitjes en vooral de brouwerij, mijn sociaal leven heeft zich dan ook de laatste tijd erg ontwikkelt. Zelf heb ik ook nog 2 huisdieren thuis, namelijk onze katten Joep en Floortje, welke echt schatjes zijn. Ik woon helaas niet in de stad, momenteel woon ik nog in Schildwolde bij mijn moeder thuis. Alhoewel dit wel lekker goedkoop is, mis ik wel deels meer van het uitgaansleven. Schildwolde is vrij rustig en een klein dorpje, wat ik aan de andere kant ook wel fijn vindt. Al met al spreek me zeker een keer aan, en misschien tot snel!

Groeten,

Bas

 

Commisaris Intern: Vera ten Hoeve.

In een betoverend dorp genaamd Hoogezand, naast de bruisende stad Groningen, woonde een jonge vrouw genaamd Vera ten Hoeve. Op haar achttiende jaar straalde ze met een ontembare energie en een hart vol dromen. Vera was niet zomaar een doorsnee meisje; ze was de commissaris intern van het 19e bestuur der Equilibrium, een eeuwenoude magische orde die de balans tussen het studentenleven en onderwijs bewaakte. Ze was een toegewijde studente aan de Hanze waar ze zich verdiepte in de mysteries van Medische Diagnostiek. De opleiding brengt haar niet alleen kennis, maar ook onmetelijk plezier. Haar dagen waren gevuld met fascinerende ontdekkingen en magische experimenten.Het vorige jaar had Vera haar stempel al gedrukt binnen Equilibrium. Ze had als algemeen lid en als vicevoorzitter in de studiegerelateerde commissie gezeten. Nu kijkt ze vol verwachting uit naar haar rol als commissaris intern. Ze hoopt op boeiende ontmoetingen, wijze lessen en nieuwe vriendschappen in het komende jaar. Haar hart klopt van opwinding, en ze kan niet wachten om met haar bestuursjaar te beginnen, waarin het studentenleven en onderwijs elkaar ongetwijfeld zouden ontmoeten

Liefs,

Vera

 

Commisaris Extern: Leroy Dutrieux

Beste lezer, Ik ben Leroy Dutrieux, binnen de actieve leden ook wel bekend als Leloi. (Ik ben iets minder blij met deze bijnaam, maar heb me er maar bij neergelegd en het geaccepteerd). Ik zal in dit berichtje iets over mezelf vertellen. Ik ben 24 jaar oud en ik kom oet Hengeloo, Twente. Ik woon nu al drie jaar in Groningen, dus vraag me alsjeblieft niet meer of ik colaaa wil zeggen ;). In Hengelo heb ik op de Havo gezeten aan de Grundel. Ik vond het daar zo leuk dat ik hier 7 jaar ben gebleven. Na de Havo ben ik vanuit Hengelo verhuisd naar Groningen om hier een studentenleven te leiden en mijn netwerken te vergroten. Hierbij heeft Equilibrium een grote rol gespeeld! Ik ben namelijk als eerstejaars student begonnen in 2019. Toen ben ik als EA-kindje in contact gekomen met Equi. Het jaar erop ben ik zelf EA-captain geworden en ben ik samen met Stephen oprichter van het tot nu toe jaarlijks terugkerende team Herkansing. Momenteel is er nu zelfs een Team herkansing 4.0. Na twee studiejaren actief lid te zijn geweest, wilde ik graag nog een stapje hogerop wagen om mezelf nog meer te ontwikkelen. Ik zal dit jaar dan ook de functie van Commissaris Extern op me nemen. Hiernaast werk ik ook nog in de klantenservice van een telecombedrijf en studeer ik ook nog. Dit gaat dus een extreem druk jaar worden voor mij. Maar ik ga er alles aan doen om dit jaar te laten slagen! Dan was dit het wel denk ik! Zou je nog meer over mij willen weten, kan je mij dit jaar opzoeken op ons kantoor (de prachtige kas in de binnentuin van de Van Doorenveste).

Groet’n 

Leroy Dutrieux

 

-- -- --

 

Hey dear readers,

As some of you may already know, there has been a change in leadership within Equilibrium. This means that the board for the upcoming year consists of: Marieke Coolman, Lisa Zagwijn, Bas Postema, Vera ten Hoeve, and Leroy Dutrieux. We hope you'll get to know us better soon, and we're just as excited about the upcoming year as you are!

 

Chairwoman: Marieke Coolman

I'm Marieke Coolman, 21 years old, born and raised in the Uithuizen polder. I've been living in the city for 2.5 years now, in a lovely house with fellow students in the Korrewegwijk. Currently, I'm in my second year of the Biomedical Research program, which I'm truly passionate about. Within Equilibrium, I have the honor of serving as the chairwoman, which means I'm responsible for the overall direction of the association this year. I accepted this challenge because it's a great opportunity to learn a lot. During a board year, you learn effective communication, planning, and how to assist in organizing activities, along with handling the responsibilities that come with being part of the board. Last year, I was involved in the Sports and Games Committee for the introduction period, which taught me a lot and gave me many memorable moments. I'm looking forward to the many exciting moments and activities coming up this year. Hopefully, I'll see you at one of them!

Greetings,

Marieke

 

Secretary: Lisa Zagwijn

Hi there, I'm Lisa Zagwijn, 21 years old, originally from Emmeloord (a city/town in the Noordoostpolder). I'm currently in my second year of Medical Diagnostics at Hanze University of Applied Sciences Groningen. I'm a very social person and I love doing fun things like activities and social gatherings with people. That's why I decided to become active in Equilibrium last year, where I served as secretary in the Activities Committee. I enjoyed it so much that I chose to become a board member this year, taking on the role of secretary (SECCIE HIGH). This role suits me perfectly since I can type quickly and I also enjoy dealing with social media, photos, and the like. Besides that, I love reading (preferably English novels), watching series and movies, and listening to music. I also enjoy going to concerts and singing along loudly; I've even been called a "stereotypical fangirl." All in all, I'm always up for a chat and I hope to see you at our activities and social gatherings!

xoxo

Lisa Zagwijn

 

Treasurer: Bas Postema

Hey, I'm Bas. I'm currently in my third year of the Chemistry program at Hanze University of Applied Sciences. I find chemistry very interesting, although it can be quite challenging. I'm particularly interested in analytical chemistry, while syntheses are not my favorite part. Outside of school, I have many interests. One of them is collecting Nintendo Switch games; I've already completed many of them. Feel free to approach me to play a game together in our office. Besides gaming, I also play soccer, although it's definitely in the "lower league," and I enjoy the post-game socializing the most. Lately, I've been traveling more and I plan to see more of the world in the coming years. Copenhagen is going to be a blast during the upcoming autumn break. A bit less of a hobby, but still a fun activity, is being a board member at Equilibrium, which involves attending many activities, outings, and especially the brewery. My social life has developed a lot lately because of this. I also have two pets at home, our cats Joep and Floortje, who are absolute sweethearts. Unfortunately, I don't live in the city; I currently reside in Schildwolde at my mother's place. While it's cost-effective, I do miss out on some of the nightlife. Schildwolde is a quiet, small village, which I also find nice in some ways. All in all, don't hesitate to strike up a conversation with me, and perhaps see you soon!

Regards, Bas

Commissioner Of Internal Affairs: Vera ten Hoeve

In an enchanting village called Hoogezand, next to the bustling city of Groningen, lived a young woman named Vera ten Hoeve. At the age of eighteen, she radiated with boundless energy and a heart full of dreams. Vera was no ordinary girl; she was the Internal Affairs Commissioner of the 19th board of Equilibrium, an ancient magical order that guarded the balance between student life and education. She was a dedicated student at Hanze University, delving into the mysteries of Medical Diagnostics. The program not only brought her knowledge but also immense pleasure. Her days were filled with fascinating discoveries and magical experiments. The previous year, Vera had already made her mark within Equilibrium. She had been a general member and vice-chair in the study-related committee. Now, she looks forward with anticipation to her role as Internal Affairs Commissioner. She hopes for captivating encounters, wise lessons, and new friendships in the coming year. Her heart beats with excitement, and she can't wait to start her board year, where student life and education are sure to intersect.

With love,

Vera

 

Commissioner Of External Affairs: Leroy Dutrieux

Dear reader, I'm Leroy Dutrieux, known among active members as Leloi (I'm not exactly thrilled with this nickname, but I've accepted it). I'll share a bit about myself in this message. I'm 24 years old and I'm from Hengelo, Twente. I've been living in Groningen for three years now, so please don't ask me to say "colaaa" anymore ;). In Hengelo, I attended the Grundel for my Havo diploma. I enjoyed it so much that I stayed there for 7 years. After Havo, I moved from Hengelo to Groningen to experience student life and expand my networks. Equilibrium played a significant role in this! I started as a first-year student in 2019. That year, I became acquainted with Equi as an EA child. The following year, I became an EA captain and, together with Stephen, founded the annually recurring team "Herkansing." Currently, there's even a Team Herkansing 4.0. After being an active member for two study years, I wanted to take a step further to further develop myself. This year, I'll take on the role of External Affairs Commissioner. Additionally, I work in customer service at a telecom company and continue my studies. So, this year is going to be extremely busy for me. But I'll do everything I can to make this year a success! That's about it, I think! If you want to know more about me, you can find me in our office (the beautiful greenhouse in the courtyard of the Van Doorenveste) this year.

Greetings,

Leroy Dutrieux

V.l.n.r.: Vera ten Hoeve, Lisa Zagwijn, Marieke Coolman, Bas Postema en Leroy Dutrieux.


01nov

Commissierondje (deel 1)

(English down below) Lieve lezers, Om jullie te helpen om onze vereniging een beetje beter te leren kennen willen de commissies zich...

20sep

Introductiekamp 2023-2024

Hallo boeren, burgers en buitenlui. Of gewoon de lieve mensen die dit lezen, De eerste weken van het nieuwe collegejaar zijn voor heel...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen